Vi som var med

Började Slutade
jan 2004 Anders Ström
Jenny Helldal
Magnus Hellsing
Pia Hellsing
Maggan Ridderstedt
Marie-Louice Widehammar
Marianne Leffler
Lasse Lagnefält
feb 2004 Åsa Ängsback Marie-Louice Widehammar
mars 2004 Ben Street Lasse Lagnefält
sommar 2004 Håkan Bodare Ben Street
Pia Larshans-Bodare Marianne Leffler
sept 2004 Clara Heinemann
jan 2005 Mona Seldinger Clara Heinemann
sept 2008 Eva-Kaisa Jungfall
Ingrid Gudmundsson
Conny Ängsback
maj 2009 Eva-Kaisa Jungfall
höst 2010 Maria Fernquist
Didrik Fernquist
sommar 2013 Åke Embretzén Maggan Ridderstedt
höst 2014 Erika Zakrisson Pia Hellsing
jan 2015 Sara Solén Erika Zakrisson
juni 2016 Magnus Hellsing
aug 2016 Jenny Karlsson Åsa Ängsback
Lars Bylund
sep 2016 Katarina Mowitz Sara Solén
sep 2017 Jan Höglund Conny Ängsback
jan 2020 Helga Ahlvin Maria Fernquist
Per Eriksson Didrik Fernquist
maj 2021 Per Eriksson
aug 2021 Johanna Svedberg Jenny Helldal
sep 2021 Anders Sjögren Helga Ahlvin
okt 2021 Maria Saxe